Subsidies bij zonnepanelen zakelijk kopen

Wanneer u als onderneming op zoek bent naar interessante mogelijkheden om te investeren kan het de moeite waard zijn om daarvoor te kijken in de richting van zonnepanelen. De overheid heeft tegen het jaar 2020 een bepaalde doelstelling te behalen waardoor ze ervoor heeft gekozen om bepaalde, financiële stimulansen in het leven te roepen voor ondernemingen. Als bedrijf is het dan ook op moment van schrijven mogelijk om op verschillende manieren een bepaalde subsidie te bekomen bij een investering in zonnepanelen. Dit maakt zonnepanelen zakelijk kopen tegenwoordig natuurlijk extra interessant. Toch is het zo dat er ook sprake is van een niet onbelangrijk addertje onder het gras. 

  1. Welke subsidies bestaan ervoor zonnepanelen zakelijk kopen?

Voordat u zonnepanelen zakelijk gaat kopen spreekt het voor zich dat u precies zult willen weten op welke subsidies u aanspraak kunt maken. In eerste instantie is er de zogenaamde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of KIA. Bij een investering tot aan een bedrag van 2.300 euro bedraagt de KIA 0 procent. Bij een bedrag tussen de 2.301 & 56.292 euro is er sprake van een KIA van 28 procent. Op het ogenblik dat er sprake is van een investering van tussen de 56.025 & 104.059 euro wordt deze verhoogd tot een bedrag van 15.7354 euro. Voor een BV geldt bovendien dat ze aanspraak kan maken op een belastingbesparing van ongeveer 6 procent. Voor een maatschap, een VOF of een eenmanszaak ligt deze belastingbesparing zelfs nog hoger. Voor hen bedraagt ze dan ook ongeveer 12 procent. 

Bij zonnepanelen zakelijk kopen kunt u eveneens aanspraak maken op de zogenaamde energie-investeringsaftrek. De fiscale aftrek bedraagt hiervoor op moment van schrijven 55,5 procent. Voor een BV geldt dat ze middels de EIA ongeveer 13,5 procent kan uitsparen op de vennootschapsbelasting. Voor andere ondernemingsvormen zoals een maatschap, een eenmanszaak of een VOF geldt dat er een besparing tot wel 30 procent kan worden gerealiseerd. Let wel, elk jaar wordt ervoor de EIA een bepaal budget opgesteld. Op het ogenblik dat dit budget is bereikt kan de subsidie niet langer worden aangevraagd. 

  1. De SDE+ subsidie bij zonnepanelen zakelijk kopen voor grote projecten 

Tot slot is het voor bedrijven en non-profit organisaties ook mogelijk om aanspraak te maken op de zogenaamde SDE+ subsidie bij zonnepanelen zakelijk kopen. Deze subsidie wordt toegekend aan de hand van de hoeveelheid aan hernieuwbare energie welke er wordt geproduceerd. Dit heeft meteen als gevolg dat deze subsidie in de praktijk uitsluitend kan worden verstrekt aan grootschalige projecten. Het gaat hierbij specifiek om projecten waarbij sprake is van ongeveer 60 zonnepanelen. De overheid zorgt voor een vergoeding voor wat het verschil betreft tussen de kosten van de grijze en de groene stroom.

  1. Een stevig addertje onder het gras 

De bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat de subsidies die worden toegekend bij zonnepanelen zakelijk kopen eigenlijk stuk voor stuk een fiscaal voordeel betreffen. Dit is voor elk bedrijf belangrijk om te weten. Het zorgt er namelijk voor dat zonnepanelen zakelijk kopen voor bedrijven die verlies draaien eigenlijk net wat minder interessant is. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op de fiscale voordelen die worden aangeboden. Daardoor dienen ze in principe nagenoeg volledig zelf in te staan voor het investeringsbedrag bij zonnepanelen zakelijk kopen.